SZKOŁA PODSTAWOWA | PRZEDSZKOLE | SZKOŁA MUZYCZNA | FUNDACJA

Jak pracujemy

09 maj 2016
Odsłony: 7740

Jak pracujemy?

       

  1. Skutecznie uczymy języków obcych:

 • prowadzimy klasy dwujęzyczne
 • kształcimy umiejętność posługiwania się głównymi językami świata (angielski, hiszpański, niemiecki, francuski) – uczymy w niewielkich, kilkuosobowych grupach, a tempo pracy dostosowujemy do każdego ucznia
 • współpracujemy z Instytutami: Goethego, Austriackim, Francuskim, Cervantesa
 • stawiamy na innowacyjność – realizujemy projekt Enter Your Future (przy współpracy z międzynarodową organizacją AIESEC), europejski projekt e-Twinning,  prowadzimy wymianę młodzieży ze szkołą w Hiszpanii, rokrocznie organizujemy Europejski Dzień Języków Obcych
 • współpracujemy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
 • umiejętności językowe naszych uczniów weryfikowane są egzaminami zewnętrznymi organizowanymi przez British Council, Instytytut Geethego, Instytut Francuski i Instytut Cervantesa

2. Rozwijamy twórcze, samodzielne myślenie:

 • staramy się, aby uczeń samodzielnie dochodził do wiedzy – stosujemy aktywne metody nauczania, do lekcji przyrodniczych włączamy doświadczenia i obserwacje dokonywane w trakcie wycieczek naukowych
 • nie ograniczamy się tylko do prowadzenia tradycyjnych zajęć – organizujemy liczne lekcje muzealne, m.in.: w Muzeum Narodowym, Centrum Sztuki Współczesnej, Galerii „Zachęta”, a także: warsztaty naukowe na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w Centrum Nauki Kopernik, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku
 • realizujemy projekty europejskie we współpracy z organizacjami, takimi jak: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Fundacja Sztuki Współczesnej
 • gościmy wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki; naszymi gośćmi byli, m.in.: prof. dr hab. Łukasz Turski, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Krauze
 • prowadzimy liczne zajęcia dodatkowe, np. koła: astronomiczne, geograficzne, matematyczne, historyczne, a nawet rękodzielnicze
 • kształtujemy zdolności twórcze młodzieży w ramach teatru Makadamia

3. Łączymy tradycję z nowatorskimi działaniami dydaktycznymi – kształtujemy kreatywność i rozwijamy wrażliwość na problemy innych ludzi:

 • gwarantujemy wysoki poziom zajęć dydaktycznych, dzięki profesjonalnej kadrze, uczącej z pasją
 • tworzymy nowatorskie projekty z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • wprowadzamy dodatkowe przedmioty nauczania (np. socjologia, filozofia czy nauka o języku)
 • uczymy młodzież zdobywania kompetencji ekonomicznych przydatnych na rynku pracy – w ramach lekcji przedsiębiorczości prowadzimy innowacyjne projekty edukacyjne, np. „Moje finanse” i „Zarządzanie firmą”
 • inicjujemy ciekawe i niebanalne w formie imprezy kulturalne, m.in.: Warsztaty Teatralne (wyjazdy do różnych ośrodków teatralnych), Zaduszki Poetyckie (wieczorne spotkania z poezją), Obchody Świąt Narodowych (gry terenowe, koncerty, rajdy, spływy kajakowe)
 • tworzymy niepowtarzalny klimat podczas wspólnych spotkań – Wieczerzy Wigilijnej i Spotkania Wielkanocnego
 • proponujemy alternatywne formy działań edukacyjnych, chociażby Koło Gier Planszowych – organizujemy całonocne maratony gier
 • uczymy pracy zespołowej, rozwijając tym samym umiejętności interpersonalne
 • kształtujemy wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka poprzez akcje charytatywne na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Wesołej czy Fundacji „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka

4. Indywidualizujemy proces kształcenia:

 • uczymy w małych, kilkunastoosobowych klasach
 • wprowadzamy podziały na dodatkowe grupy w zależności od poziomu umiejętności czy tempa pracy – nie tylko na zajęciach z języków obcych
 • organizujemy obowiązkowe zajęcia reedukacji w gimnazjum
 • proponujemy konsultacje dla uczniów wymagających indywidualnego wsparcia, a także organizujemy zajęcia wyrównawcze
 • wspieramy uzdolnionych dzięki indywidualnemu tokowi nauczania lub indywidualnemu programowi nauczania (uczniowie gimnazjum mają możliwość realizacji programu w klasach licealnych)
 • stymulujemy uczniów do udziału w różnorakich konkursach przedmiotowych
 • organizujemy zajęcia w czasie ferii (np. ferie z matematyką)
 • wychodzimy naprzeciw zainteresowaniom uczniów, proponując poszerzony program chemii, biologii, geografii i wiedzy o społeczeństwie

5. Dbamy o sprzyjające środowisko wychowawcze:

 • każdy uczeń jest dla nas ważny – staramy się go wspierać w rozwiązywaniu trudnych problemów
 • uczymy odpowiedzialności i uświadamiamy konsekwencje ryzykownych zachowań, m.in. poprzez naukę pierwszej pomocy, kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktykę uzależnień, spotkania z przedstawicielami prawa
 • dostosowujemy program wychowawczy do aktualnych potrzeb rozwojowych uczniów
 • pomagamy rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych
 • staramy się szybko reagować na trudne sytuacje – skuteczność naszych oddziaływań umożliwia dziennik elektroniczny
 • w ramach pedagogizacji prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców dotyczące problemów okresu dojrzewania