SZKOŁA PODSTAWOWA | PRZEDSZKOLE | SZKOŁA MUZYCZNA | FUNDACJA

dwujęzyczność

07 luty 2020
Odsłony: 1355

Oferta dwujęzyczności dla Liceum

Oferta dwujęzyczna w Liceum Bułhaka obejmuje nauczanie języka angielskiego na zaawansowanym poziomie, prowadzenie zajęć dwujęzycznych z geografii, historii i matematyki. Oferujemy autorskie programy nauczania, łączące w sobie różnorodne metody dydaktyczne, m.in.:

  • CLIL (Content and Language Integrated Learning) – rekomendowana przez Unię Europejską metoda zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego,
  • Projekt badawczy z wykorzystaniem technologii informacyjnej i programów graficznych,
  • Co-teaching – dla uczniów uzdolnionych, wspólne prowadzenie lekcji z nauczycielem.

Język angielski

Dzięki większej liczbie godzin lekcyjnych, uczniowie posługują się językiem na bardziej zaawansowanym poziomie – zarówno pod względem komunikatywności, jak i słownictwa. Przygotowujemy ich także do egzaminów zewnętrznych i certyfikatów (FCE, CAE I IELTS). Dzięki temu są w stanie osiągnąć wysokie wyniki z matury na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż poziom matury rozszerzonej). Ma to znaczenie w przypadku rekrutacji na studia – większość uczelni w Polsce stosuje następujący przelicznik wyniku egzaminu: 4/3 wartości matury rozszerzonej. Uczniowie poznają także kulturę krajów anglosaskich. Dodatkowym elementem programu jest wyjazd edukacyjny do Wielkiej Brytanii w klasie trzeciej liceum. Ma on z jednej strony na celu poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Anglii, z drugiej zaś, dzięki wizytom na uczelniach zagranicznych, przygotowanie chętnych uczniów do aplikacji na studia wyższe w Wielkiej Brytanii.

Przedmioty dwujęzyczne a wybór profilu

Dobór przedmiotów realizowanych dwujęzycznie stwarza uczniom z profilów Social-Media i Ekonomicznego możliwość poszerzania swojej wiedzy w dziedzinach będących w spektrum ich zainteresowań. Na lekcjach, przy zastosowaniu różnorodnych metod, wprowadzana jest specjalistyczna terminologia, rozwijane są umiejętności posługiwania się nią. Zajęcia prowadzone są częściowo lub w całości w języku angielskim. W efekcie, uczniowie mogą podejść do pisemnego egzaminu maturalnego w języku angielskim, uzyskując w ten sposób dodatkowe punkty rekrutacyjne na niektóre uczelnie wyższe (w przypadku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie można uzyskać maksymalnie dodatkowo 33%, które dodane zostają do wyniku matury rozszerzonej).

W ramach modułu dwujęzycznego uczniowie rozszerzają język hiszpański.

W module social-media i Internet dwujęzycznie realizowane są dwa przedmioty: geografia i historia.

W module ekonomicznym dwujęzycznie realizowane są trzy przedmioty: geografia, historia   i matematyka.