SZKOŁA PODSTAWOWA | PRZEDSZKOLE | SZKOŁA MUZYCZNA | FUNDACJA

Edukacja domowa

25 październik 2020
Odsłony: 911

Oferta nauczania domowego w I Liceum Społecznym im. Emanuela Bułhaka

Nauczanie domowe to realizowanie obowiązku nauki poza szkołą. Rodzice przejmują całkowitą odpowiedzialność za edukację swoich dzieci. Uczniowie muszą być formalnie zapisani do szkoły, która znajduje się na terenie województwa, w którym uczeń mieszka. Mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe,  brać udział w lekcjach i wycieczkach realizowanych poza szkołą. Uczeń musi przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z prawie wszystkich przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania.

Liceum Bułhaka oferuje Państwu nieodpłatną opiekę nad uczniem w ramach nauczania domowego. 

W zakresie realizowanego programu dajemy naszym uczniom możliwość skorzystania z trzech bezpłatnych konsultacji online w ciągu miesiąca z nauczycielami wszystkich przedmiotów. Czas trwania każdej z nich to 45 minut. Dobór przedmiotów i tematyki zajęć zależy od ucznia.

Dodatkowo, oferujemy możliwość skorzystania z bazy  materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez doświadczonych pedagogów: w ten sposób łatwiej jest uczniowi przygotować się do egzaminów klasyfikacyjnych pod koniec każdego roku szkolnego , a także  do egzaminu maturalnego.

Warto podkreślić, że  w godzinach porannych lub popołudniowych, uczniowie mają możliwość skorzystania z bogatej ofert kół.  

Zapraszamy!