SZKOŁA PODSTAWOWA | PRZEDSZKOLE | SZKOŁA MUZYCZNA | FUNDACJA
13 styczeń 2012
Odsłony: 11962

OFERTA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. E.BUŁHAKA W WARSZAWIE-WESOŁEJ

 

Klasa medyczno- przyrodnicza:
- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka, angielski
- przedmioty dodatkowe:
 • Zajęcia z pierwszej pomocy
 • Biologia medyczna
 • Zajęcia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Etyka zawodu
 
Klasa ekonomiczno- prawna:
- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, angielski
- przedmioty dodatkowe:
 • Zarządzanie firmą (realizowane w oparciu o symulację komputerową „JA TITAN”)
 • Podstawy prawa
 • Etyka zawodu
 • Warsztaty z wizerunku i dress code


Klasa językowo-artystyczna
- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: angielski, polski, historia lub wiedza o społeczeństwie
- nauka 3 języków obcych:  angielski oraz francuski, hiszpański lub niemiecki
- możliwość wyboru takich przedmiotów dodatkowych jak:

 • Historia filozofii, historia sztuki, lekcje malarstwa
 • Warsztaty teatralne i zajęcia z reżyserem 
 • Warsztaty filmowe połączone z nauką montażu
 • Warsztaty dziennikarskie: prasa-radio-telewizja-nowe media, kreowanie wizerunku i autoprezentacja

 O przyjęciu do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Emanuela Bułhaka decydują:

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • wyniki na świadectwie ukończenia gimnazjum
 • ocena z zachowania - w przypadku oceny niższej niż dobra konieczne jest uzasadnienie wychowawcy klasy.
 • dodatkowe osiągnięcia.
 
Tryb rekrutacji:
 • Złożenie formularza zgłoszeniowego przez kandydata w terminie  od 9 maja do 16 czerwca 2017r.
 • Złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie od 24 do 28 czerwca 2016r.
 • Ogłoszenie pierwszej listy przyjętych do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – 3 lipca 2017r.
 • Ogłoszenie drugiej listy przyjętych – 14 lipca 2017r.
 • Rekrutacja uzupełniająca od 17 do 18 lipca oraz od 16 sierpnia 2017r.

Uwaga!
50% wpisowego dla kandydatów, którzy złożą formularz zgłoszeniowy do końca maja 2017r. oraz dla osób ze średnią powyżej 4,75!