SZKOŁA PODSTAWOWA | PRZEDSZKOLE | SZKOŁA MUZYCZNA | FUNDACJA
12 grudzień 2018
Odsłony: 15912

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy klasy o profilach:

 

cocmed       Social Media

 

bio           Bio-Science

 

ekonom      Ekonomiczny

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

im. Emanuela Bułhaka w Warszawie

 

REGULAMIN REKRUTACJI ONLINE

 

 

Rekrutacja Liceum Bułhaka odbywać się będzie on-line, w trzech turach.
1. Egzamin kwalifikacyjny składa się z części pisemnej (test predyspozycji z wiedzy i umiejętności) i ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).
2. Egzamin jest płatny (patrz: opłata egzaminacyjna), przystąpienie do egzaminu następuje po złożeniu aplikacji i potwierdzeniu wysłania opłaty
3. O zakwalifikowaniu kandydata do szkoły decyduje uchwała komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora liceum.
4. Osoby, które zostaną zakwalifikowane w pierwszej kolejności i uzupełnią formalności związane z zapisem ucznia do szkoły, mają zagwarantowane miejsce na liście uczniów w wybranym profilu.
5. Grupa językowa, podobnie jak grupa realizująca wybrany przedmiot rozszerzony, musi liczyć co najmniej 5 osób.
6. W razie braku miejsc, kolejne osoby będą wpisywane na listę rezerwową
Opłata za egzamin online:
• opłata egzaminacyjna: 200 zł
• dla uczniów z SSP nr 12 im E. Bułhaka: 100 zł

Opłaty egzaminacyjne prosimy wpłacać na: 77 8019 1010 2002 0002 8614 0010

TERMINARZ

 

Pierwsza tura:
• 12 kwietnia – termin wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
• 17 kwietnia godzina 10:00 – egzamin kwalifikacyjny
• od 17 do 23 kwietnia – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
• 26 kwietnia – ogłoszenie wyników (poinformujemy o przyjęciu do liceum)
• od 27 kwietnia do 6 maja – podpisywanie umów edukacyjnych

Druga tura (w przypadku wolnych miejsc):
• 10 maja - termin wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
• 15 maja godzina 10:00 – egzamin kwalifikacyjny
• od 15 do 19 maja – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
• 20 maja - ogłoszenie wyników (poinformujemy o przyjęciu do liceum)
• od 21 do28 maja – podpisywanie umów edukacyjnych

O trzecie turze rekrutacji (w czerwcu) oraz o rekrutacji uzupełniającej poinformujemy w terminie późniejszym.

                

 

ZASADY PUNKTACJI

W rekrutacji można uzyskać łącznie 120 punktów:

za część egzaminacyjną (rozmowa online i test online) – 60 punktów

za pozostałe komponenty – 60 punktów

Rozmowa kwalifikacyjna online oraz test online sprawdzający predyspozycje do profilu

60 pkt

Udokumentowane osiągnięcia: tytuły finalistów lub laureatów konkursów przedmiotowych (np. Olimpus, Alfik, Kangur itp.), tematycznych i interdyscyplinarnych lub inne znaczące sukcesy, w tym wolontariat

do 15 pkt

Osiągnięcia w zawodach sportowych na szczeblu              co najmniej międzyszkolnym, konkursy artystyczne

do 15 pkt

Certyfikaty językowe

do 10 pkt

Kontynuacja nauki w Szkołach Bułhaka

10 pkt

Świadectwo z wyróżnieniem w klasie VII

5 pkt

Średnia ocen powyżej 4,75 za I semestr w roku szkolnym 2019/20

5 pkt

Suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji

120 pkt

 

Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty uzyskują maksymalna liczbę dodatkowych punktów rekrutacyjnych (60pkt)

 

W przypadku, gdy kandydaci otrzymają taka samą liczbę punktów o przyjęciu do liceum decyduje rozmowa z dyrektorem szkoły

 

Opłata za egzamin online:

opłata egzaminacyjna: 100 zł

dla uczniów z SSP nr 12 im E. Bułhaka: 50 zł

 

Opłaty egzaminacyjne prosimy wpłacać na konto:

77 8019 1010 2002 0002 8614 0010

w tytule: opłata rekrutacyjna,  imię i nazwisko kandydata

 

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO,

DO UKOŃCZENIA PROCESU REKRUTACJI POTRZEBNY BĘDZIE

SKAN LUB ZDJĘCIE ŚWIADECTWA Z VII KLASY

I SKAN LUB ZDJĘCIE OCEN Z I SEMESTRU VIII KLASY

 

INFORMACJE TE PROSIMY O PRZESŁANIE MAILEM

W ODPOWIEDZI NA POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA FORMULARZA 

 

 

 

formularz