SZKOŁA PODSTAWOWA | PRZEDSZKOLE | SZKOŁA MUZYCZNA | FUNDACJA

Internet i social-media

31 grudzień 2018
Odsłony: 2545

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące jako pierwsze w Warszawie (a może także w Polsce) prowadzi klasę o profilu „Internet i social-media”. Od I klasy uczniowie uczą komunikacji przez media społecznościowe, przygotowywanie materiałów multimedialnych (różne formy video, podcasty, grafiki i prezentacje), pisanie angażujących tekstów czy prowadzenie biznesu. Oczywiście najważniejsze w toku edukacji są tradycyjne przedmioty, a uczniowie tego profilu rozszerzają: język polski i język angielski oraz maja do wyboru rozszerzenia z: historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

W mamach tego profilu uczniowie mogą realizować program dwujęzyczny z językiem angielskim (patrz zakładka: dwujęzyczność w Bułhaku).

W ramach przedmiotu „Internet i social-media” przewidzieliśmy między innymi następującą tematykę zajęć:

  • Język polski dla Internetu i social-mediów
  • Historia mediów
  • Podstawy komunikacji społecznej
  • Internet i social media w gospodarce
  • Etyka w internecie
  • Podstawy ekonomii
  • Podstawy zarządzania
  • Marketing 3.0
  • Produkcja video
  • Produkcja audio

Zajęcia „tradycyjne” są prowadzone przez doświadczonych pedagogów, którzy od wielu lat                z sukcesem przygotowują uczniów do matury i studiów. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli i praktyków. W klasie o profilu internetowym i social-mediowym kładziemy duży nacisk na naukę języków – proponujemy intensywny kurs języka angielskiego oraz do wyboru drugi język (niemiecki, francuski, hiszpański).

Chcemy, aby ten profil był nie tylko skutecznym przygotowaniem do matury oraz na studia, ale aby pomagał realizować zainteresowania i pasje, które mogą stać się doskonałym biznesem. Chcemy też zapewnić naszym uczniom bardzo dobre przygotowanie do studiów oraz lepszy start w życie zawodowe.